Evaluatie in de praktijk - heropfrissing


7578
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
4 lesuren
56.00 € per deelnemer
48.00 € per deelnemer

Functioneringsevaluatie als HRM-tool: HEROPFRISSING wettelijk kader, procedures, HRM-principes Heropfrissing van - de algemene filosofie van het evaluatiesysteem (HRM-principes); - de verschillende actoren in de evaluatie; - de inhoud van de evaluatie (competentieprofiel, waarden, doelstellingen); - de evaluatieperiode; - het plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek; - het afsluiten van de evaluatieperiode en beroep bij de eindverantwoordelijke De praktische aanpak van een gesprek in het raam van de functioneringsevaluatie (plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek) Heropfrissing van? - Referentiesysteem van de competenties; - Generische profielen - Doelstelling - Planningsgesprek - Functioneringsgesprek - Evaluatiegesprek - Gesprekstechnieken

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.


PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu