Seksueel strafrecht anno 2022


7860
Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

N.a.v. de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, BS 30 maart 2022, die in voege gaat op 1 juni 2022, werd een uitgebreide voortgezette opleiding omtrent dit thema uitgewerkt.

 De algemene inhoud van deze cursus betreft:
 - Inleiding: Situering van het seksueel strafrecht in het strafwetboek
- Hoofdstuk 1: Niet-consensuele seksuele misdrijven: verkrachting, aantasting van
   de seksuele integriteit, voyeurisme en niet-consensuele verspreiding van beelden
    en opnames
- Hoofdstuk 2: Seksuele uitbuiting van minderjarigen
 - Hoofdstuk 3: Openbare zedenschennis door handelingen
 - Hoofdstuk 4: Misbruik van prostitutie van meerderjarigen
 - Hoofdstuk 5: Andere strafbare seksuele fenomenen
- Hoofdstuk 6: Ongewenst seksueel gedrag op het werk
 - Hoofdstuk 7: De straffen
 - Hoofdstuk 8: Enige aspecten van strafprocesrecht
 - Hoofdstuk 9: Zorgcentrum seksueel Geweld
- Hoofdstuk 10: Het beroepsgeheim

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
30-09-2022 - 30-09-2022 119 79
19-10-2022 - 19-10-2022 120 68

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu