PolInfo-BNG-ISLP-Assistent-functioneel beheerder


7798
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
32 lesuren
448.00 € per deelnemer
381.00 € per deelnemer

Algemene inleiding

 • doel van de vorming, de functie assistent functioneel beheerder
 • de richtlijnen met betrekking tot het beheer en de verwerking van de politionele informatie
 • introductie en beheer van de gerechtelijke informatie
 • structuur en inhoud van de ANG

ISLP

 • inleiding ISLP, beheer
 • gerechtelijke informatie
 • administratieve politie
 • verkeerqueries (functionaliteit)

Exploitatie

 • toepassingsbeheer
 • raadpleging DIV
 • Portal
 • RRN
 • SIDIS
 • Hermes

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu