Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen


2386
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
0
354 lesuren
4197.00 € per deelnemer
3567.00 € per deelnemer

Luik 1 : Oplossingsgerichte geweldbeheersing

 • filosofie en doctrine geweldbeheersing
 • politionele deontologie bij aanwenden van geweld
 • internationaal en nationaal legaal referentiekader
 • de typesituaties
 • de perceptie
 • het menselijk informatieverwerkingssysteem
 • de gevaarindicatoren
 • analyse van een gevaarsituatie
 • formuleren van een actieplan en alternatieven
 • trauma door geweld
 • verantwoordelijkheden inzake aanwenden van geweld

Luik 2: Bewapening

 • Technische bewapening: veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van slagwapens, boeien en sprays, de werking en gebruik van de diverse soorten niet-letale wapens, identificeren en remediĆ«ren van fouten, hantering van neutraliserende middelen en de decontaminatie van slachtoffers, zorg voor materiaal, infrastructuur en oefenterreinen.
 • Psychopedagogie slagwapenhantering: verantwoording van de doctrine, didactische principes en methodologie, negatieve stimuli, technische tegenover situationele methodologie, controle van de basisprincipes, realisatie van de diverse oefeningen, evaluatie en remediĆ«ring, analyseren en oplossen van gevaarsituaties, stresshantering, voorbeeldfunctie als specialist geweldbeheersing.

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Kandidaten dienen eerst te slagen voor de selectieproef vooraleer men de opleiding kan aanvatten!
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu