Optreden als lid van een contact- of rescueteam in AMOK situaties


3511
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
0
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Module 1: Theorie (2 lesuren)

 • basisprincipes voor een zoeking in en rond gebouwen
 • herkomst van de term AMOK en beschrijving van het fenomeen
 • eigenschappen van een AMOK-situatie en de verschillen met andere fenomenen
 • tactische invulling van het politieoptreden in de typesituatie "optreden in en rond gebouwen" en AMOK-situaties in het bijzonder
 • de taakverdeling tijdens optreden in AMOK-situaties
 • algemene veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van vuurwapens
 • analyse van gevaarsituaties: "vier vragen"
 • samenstelling van een globaal dispositief bij een AMOK-situatie
 • interventielimieten van politieploegen tijdens het optreden in en rond gebouwen
 • berekende risico's tijdens het optreden in AMOK-situaties
 • te hanteren prioriteiten naargelang het type team in AMOK-situaties
 • het vragen van gespecialiseerde steun
 • keuze en gebruik van het aangeraden materieel

Module 2: Praktijk (6 lesuren)

 • analyse van een gevaarsituatie
 • actieplan van een contact- of steunteam
 • algemene principes
 • algemene veiligheidsprincipes van het vuurwapengebruik
 • manipulaties met individuele en collectieve wapens naargelang het team
 • vorderen met vuurwapens naargelang het team
 • methodes naargelang het team
 • onderscheid tussen omzichtige en dynamische werkwijze
 • benaderen van gebouwen naargelang het team: omzichtig en dynamisch
 • binnendringen van gebouwen/ruimten naargelang het team: tools voor de omzichtige en dynamische benadering
 • all round observatie- en beschermingsveld (bubble) naargelang het team
 • vorderen in en doorzoeken van kleine en grote ruimten

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

INTERN Het type erkenningsdossier kan men terugvinden op Pol Info - Intranet/Personeel/Opleiding/Thema/Politieambt/Documentatie, hier vindt men de in te vullen bijlagen alsmede de praktische richtlijnen. De opleiding wordt niet door PAULO-Politieopleiding georganiseerd, maar wordt ingericht door de politiezone zelf. De aanvraag tot erkenning van de opleidingssessies gebeurt via het aanvraagformulier op de website, op de pagina bijscholingen. Hier wordt de naam van de opleiding, de datum en de naam van lesgever ingevuld. Van zodra de sessie is aangemaakt in MyOpac kunnen de deelnemers aan de interne opleiding daar worden ingeschreven, zodat zijn nadien van ons een attest ontvangen. De politiezone engageert er zich toe het erkenningsdossier van de opleiding na te leven.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu