Milieu- en antecedentenonderzoeken


4232
Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
8 lesuren
112.00 € per deelnemer
95.00 € per deelnemer

Op het einde van deze opleiding weet/heeft de cursist

 • een exclusief onderscheid te maken tussen een antecedentenonderzoek (in het kader van rekrutering) en een moraliteitsonderzoek (in het kader van gerechtelijke opdrachten; uitgezonderd moraliteitsonderzoek i.h.k.v. Hof van Assisen)
 • de visie omtrent een antecedentenonderzoek te vertalen naar tastbare en gevalideerde informatie
 • zicht te behoeden voor valkuilen in de aangereikte informatie en deze steeds weten af te toetsen aan het formele waarheidsgehalte
 • op basis van gerichte infogaring een passend advies te formuleren naar de interne en externe overheden/partners
 • de benadering van een moraliteitsonderzoek contextueel aan te pakken opdat een herkenbare gezinsanamnese kan gemaakt worden
 • de finaliteit en vraagstelling van deze specifieke opdracht op elkaar te laten afstemmen
 • inzichten verworven in de dynamieken binnen een gezinscontext
 • ouderrollen versus kinderrollen herkennen
 • loyaliteitsconflicten herkennen en figuratiepatronen detecteren
 • systemisch te reflecteren omtrent feiten, hun oorzaken en de gevolgen
 • notie omtrent werken met genogrammen
 • al deze besluitvormingen passend te vertalen naar Justitie

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Deze opleiding wordt gepland bij voldoende interesse. Indien u kandidaten heeft voor één of meerdere sessies kan u gebruik maken van de wachtrij binnen MyOpac. U kan deze opleiding ook specifiek voor uw zone aanvragen (min. 12 deelnemers).
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu