Slachtofferbejegenaar


1214
Calog Niveau A - Calog Niveau B - Calog Niveau C - Calog Niveau D - Operationeel Agent - Operationeel Inspecteur - Operationeel Hoofdinspecteur - Operationeel Commisaris - Operationeel Hoofdcommisaris -
20
56 lesuren
784.00 € per deelnemer
666.00 € per deelnemer

  • Toepasselijke Omzendbrieven
  • Gesprekstechniek t.a.v.slachtofferschap
  • Psychologie van het slachtoffer
  • Crisisinterventie
  • Slecht nieuws melding
  • Bemiddelings- en doorverwijstechnieken
  • Juridische aspecten van het slachtofferschap
  • Kinderen als slachtoffer
  • Partnergeweld

Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Start-Eind Max. # Deelnemers Vrije plaatsen
01-12-2022 - 09-12-2022 20 -2

PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu