Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen


5144
14
8 lesuren
0.00 € per deelnemer
0.00 € per deelnemer

Theoretische proef:
  • wettelijke en deontologische bepalingen over het gebruik van dwang en geweld (wettige verdediging, WPA, GPI 48, GPI 62, deontologie...)
  • basisprincipes van geweldbeheersing
  • elementaire kennis van de ballistiek
  • kennis van zijn individuele wapen
  • algemene wapenbegrippen
Praktische proef:
  • precisieschieten
  • parcours GPI 48 (fiche F6-n: beschrijving van de test + fiche F4-n: evaluatie)
Te behalen minimumresultaat:

-precisietest: 70%
-parcours technisch schieten: 80%Mee te nemen tijdens de selectietest:


- dienstwapen + collectief wa
-100 munitiepatronen

-uniform of functiekleding dragen

 

 


Inschrijven kan via het online inschrijvingssysteem (enkel voor opleidingsverantwoordelijken)
Niet-leden van OPAC schrijven via dit formulier.

Vooraleer men mag deelnemen aan de functionele opleiding 'Specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen' moet men eerst geslaagd zijn voor de selectieproef.
PS:
- Niet alle opleidingen zijn reeds gepland of ze kunnen reeds volzet zijn, in dat geval kan ingeschreven worden op een wachtrij.
- Mailadres voor inhoudelijke vragen over opleidingen of aanvragen voor opleidingen op maat: eps.paulo.bijscholingen@police.belgium.eu