Voortgezette opleidingen Bijzondere bewapening: Politiekarabijnschutter Module ballistiek - kaliber .300 (5814)
DVI - slachtofferbejegening - slachtofferidentificatie (7244)
Online Investigation Basic (6785)

Politieambt Behaviour Detection Officer-BDO - Opleiding voor end users (6038)
EDS Module 1 END USER LIVE (7452)
EDS Module 1 END USER ONLINE (7452)
EDS Module 2 END USER (7560)
Omgaan met conflicten en agressie (2148)
Omgaan met psychiatrische urgenties (3557)
Patrouillehond- en geleider (3823)
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen (5144)
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen (5145)
TECC March Module 1 (6362)
TECC March Module 2 (6363)
Trainer TECC (6438)
Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico (6327)
UC 2024 - Breaching light (7134)
UC 2024 - BREACHING - End User (6455)
UC 2024 - CALOG - bijzondere statutaire vraagstukken (2250)
UC 2024 - CALOG laatste wijzigingen in het personeelsstatuut (6384)
UC 2024 - DPA Ronderafel - cyclus 2024-2025 (UC)
UC 2024 - FENOPS (UC)
UC 2024 - Non-politioneel gedrag & statische observatie (UC)
UC 2024 - NOODPLANNING (UC)
UC 2024 - Objectief waarnemen (UC)
UC 2024 - omgaan met conflicten en agressie (UC)
UC 2024 - Recyclage specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen 2024 (UC)
UC 2024 - Recyclage specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen 2024 (UC)
Wijzigingen/Opfrissing van de wapenwet (6550)

Beheer operationele informatie ANG - Dringende signalering (1641)
ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query (6106)
ANG - Niet concrete feiten (NCF) (3121)
ANG basis: Controle en consultatie (1460)
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) Train the Trainer/Key user (5508)
DOLSIS - Train the trainer & Key user (6313)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en chef onderzoek - Basisnoties (5635)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoek - Creatie en voeding van een onderzoek (5636)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoek - Exploitatie en beheer van gegevens (5637)
Operationele informatieverwerking door CALog medewerkers (7485)
OPI-ANG-Poloffice-RAAVIS Modo46-Vreemdelingen-Onregelmatig verblijf-Grondgebied-End Users (3829)
PolInfo-ANG-Fusie personen-End User (3260)
PolInfo-ANG-ISLP-Assistent-functioneel beheerder (7798)
Radio operator (6012)
Samenwerking CIC met Lokale Politiezones en Federale Diensten (7918)
UC 2024 - Calltaking voor onthaalmedewerkers (UC)
UC 2024 - Netviewer (Cadviewer) (7493)
UC 2024 - POV TTT (UC)
UC 2024 - UNIDOC PV TTT (UC)

Excellente politiezorg UC 2024 - Persverantwoordelijke (UC)
Begeleider Werkplekleren (7455)
Bemiddelen, rol van de bemiddelaar (5883)
Coachend leidinggeven (8148)
Coachend leidinggeven revisie (8149)
Coachende vaardigheden (1796)
De opvolging van onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen (3475)
Inspiratiedag coachend leidinggeven (8147)
Internering: W's en H's (6755)
Klantgericht onthaal aan de telefoon en het loket (5182)
Motivationele gesprekstechnieken (7083)
Serious game AM : omgaan met politionele dilemma s (7870)
Serious game PM: omgaan met politionele dilemma s (7870)
Serious Game TTT (7871)
UC 2024 - BPA overbrenging -gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users (5545)
UC 2024 - Deontologie en de brug naar het Serious Game (UC)
UC 2024 - Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om (4752)
Vaststelling van de realiteit van de verblijfsplaats en de identiteitsdocumenten voor Belgen (7488)
Workshop: Ethisch leiderschap (6867)

Gerechtelijke politie BART - Bank data analysis and reporting tool (7723)
Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast: introductie en (praktijk)toepassingen (7101)
Bevoegdheden OBP HINP (6636)
Camerawet en cameragebruik WPA (7829)
Camerawet voor operationelen (7830)
Coppra - End User (3883)
Cybercrime: How to act (7440)
Cybercrime: How to advise (7942)
Cybercrime: How to investigate (8012)
De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie (3181)
Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen (3491)
Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk (6227)
Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden (1706)
Explosieven verkenning End-User (6388)
Familierechtbank (5850)
GDPR in de praktijk (7012)
Gecentraliseerde burgerlijke dossiers (8172)
Het bekijken van bewakingscamerabeelden in reŽle tijd (5585)
Kinderrechten in de politiepraktijk (3175)
MEGA - Initiatie begeleider (7627)
Mercure Aanvullend (6423)
Mercure ANPR (7973)
Mercure Light (6320)
Natuurlijke drugs - illegale cannabisproductie (3520)
O365 binnen de GPI nader bekeken (7442)
Online Investigation Intermediate (7095)
Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus (3059)
Opfrissing Salduz+ (6080)
Opfrissingsopleiding: huiszoeking in de praktijk (3486)
Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen (2149)
Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt (5845)
Opleiding gegevensbescherming (GDPR) (7402)
Opleidingstraject Ecofin - Module 1: Financieel economische begrippen en tools (6614)
Opleidingstraject Ecofin - Module 2: Vennootschapsrecht 2022 (7877)
Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden (6616)
Opleidingstraject Ecofin - Module 4: FinanciŽle analyse (6617)
Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven (6618)
Opleidingstraject Ecofin - Module 6: Witwassen (6619)
Opleidingstraject Ecofin - Module 7: Fiscale misdrijven (6620)
Opleidingstraject Ecofin - Module 8: Sociale fraude (6621)
Productie synthetische drugs (7549)
Scout onduidelijke dood (6097)
Seksueel strafrecht anno 2022 (7860)
Slachtofferbejegenaar (1214)
Sporenherkenning bij diefstallen in woningen (5153)
Strategie T.E.R. (7891)
Terugkomdag slachtofferbejegenaars (6372)
UC 2024 - botherkenning (UC)
UC 2024 - basiscompetenties Recherche (6820)
UC 2024 - bevoegdheden OGP (UC)
UC 2024 - Dierenbescherming VL 2024 (UC)
UC 2024 - Digitale inbeslagname (UC)
UC 2024 - Eerstelijnsverhoortechnieken (2408)
UC 2024 - Family Justice Center (UC)
UC 2024 - Genderbased violence : IFG (UC)
UC 2024 - Genderbased violence: SEKSUEEL GEWELD (UC)
UC 2024 - Georganiseerde CRIM (UC)
UC 2024 - Herkenning brandhaarden (UC)
UC 2024 - Over de grens zonder zorgen (UC - 5754)
UC 2024 - Slechtnieuwsmelding en traumatische impact bij kinderen (7187)
UC 2024 - Strafrecht voor CaLOG personeel (6202)
UC 2024 - terugkomdag SCOUT OD (UC)
UC 2024 - Verhoor met twee (UC)
Valse (elektronische) betaalmiddelen (8137)
Verdacht overlijden (4964)
Virtuele Valuta (7136)
Voertuigcontrole met narcotica - Hidden rooms (7329)
Voortgezette opleiding INP OGP Full (7099)
Vreemdelingenwetgeving (2777)

Steun aan het beheer Basiscursus - Bedrijfseerstehulpverlener (4255)
Bedrijfseerstehulp:Brandwonden,verdrinking,elektrocutie,oververhitting,... (4747)
Bedrijfseerstehulp:CPR & AED reanimeren en defibrilleren (4748)
Bedrijfseerstehulp:EHBO bij verkeersongevallen (4750)
Bedrijfseerstehulp:Interne Pathologie (4749)
Bedrijfseerstehulp:Schotwonden en penetrerende traumata (5132)
Bedrijfseerstehulp:Vaak voorkomende verwondingen + inhoud van de EHBO-koffer (5133)
Holocaust, politie en mensenrechten - eindgebruiker (4841)
Islam nader bekeken (6393)
Loonmotor Themis - Basis (3394)
MS Excel - basisgebruik (4762)
MS Excel - gevorderd (3239)
O365 the sequel: Power Apps en Power Automate (8170)
Omgaan met besmettingsgevaar tijdens de dienstuitvoering (672)
Opfrissing EHBO: CPR en AED, reanimeren en defibrilleren (3369)
Opfrissing EHBO: Interne pathologie (3369)
Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata (3369)
Opfrissing EHBO: vaakvoorkomende verwondingen + inhoud EHBO-koffer (3369)
Opfrissing EHBO: Verkeersongevallen (3369)
Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling (3369)
Pol Office - Galop - Module agenda (6945)
Pol Office - Galop - Module beheer GPI 48 (6944)
Pol Office - Galop - Module Logistiek (6949)
Pol Office - Galop - Module personeel (6946)
Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder (6947)
Pol Office - Galop - Module statistieken (6948)
Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? (7036)
Politioneel Frans (2969)
Politioneel Nederlands (2774)
Sharepoint Key User (SP Coach) (5684)
UC 2024 - Project management@police (4896)
UC 2024 - Master your brain and body@police (UC)
UC 2024 - Mentor - begeleiding specifieke doelgroep hoofdinspecteur (4249)
UC 2024 - proces facilitator (UC)
UC 2024 - stressbeheer (7299)
UC 2024 - Terugkomdag mentor (6693)
UC 2024 - verbindende communicatie (UC)
Vertrouwenspersoon (5130)
Voorbereidingstraject middenkader (7091)

Verkeer (Basis)controle van getunede voertuigen (7676)
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie LIVE (7323)
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie ONLINE (7323)
Actualisering wegcode (nieuwigheden verkeer) (4923)
AdBlue fraude (6562)
ADR Controle (7468)
Beveiligde interventies en beveiliging van incidenten op autosnelwegen en gelijkaardige wegen (SIGNA) (7424)
CommerciŽle nummerplaten, weg en controle - Theorie (7484)
Controles bromfietsen (2658)
Curvometer light (5122)
Fietspatrouilleteam - recyclage (5757)
Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven (4047)
Goederenvervoer over de weg (5526)
Het rijbewijs 8u (4353)
Inbreuken sociale wetgeving tijdens verkeerscontrole (7092)
Individueel bezoldigd personenvervoer (7422)
Ladingzekering richtlijn 47/2014 (6733)
Ladingzekering voor gevorderden (7194)
Politiedienstfiets alle terrein - eindgebruiker (7702)
Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie (5336)
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor Trainer - 2019 (6968)
Recyclage motorrijder (3629)
Recyclage schieten met de dienstmotorfiets (5429)
Snelheidsmeter - Operator bemande, onbemande en roodlichtcamera (1432)
Tachograaf - Fraudetechnieken - Opsporing met elektronische testen multimeter (6333)
Tachograaf: Praktijk (6466)
Tachograaf: Theorie (6465)
Technische controle van bedrijfsvoertuigen (6701)
UC 2024 - Achtervolgen en intercepteren - Praktijk (7445)
UC 2024 - Digitale tachograaf RECYCLAGE (1834)
UC 2024 - TACHO - analyse software - OCTET (4675)
UC 2024 - TACHO - analyse software- Tachoscan (7831)
Uitzonderlijk vervoer/Overlading (4570)
Vaststelling verkeersongeval & schets (2836)
Verkeerspolitie - Zwaar vervoer (7647)
Weegapp 2021 voor End-User (7480)

Functionele opleidingen Diefstalpreventieadviseur (2132)
FUNCTIONELE INP OGP FULL (7097)
INP OGP light (7098)
Integratie personeel CALog (1142)
Mentor (4248)
Patrouillehondenteam - Basisopleiding (2824)
PolInfo-ANG-ISLP-Functionele beheerder (0825)
Professioneel Functioneringsevaluatie ? Evaluator (1506)
Recyclage Mentor (1596)
UC 2024 - CEW TTT (5044)
UC 2024 - Mentor CALog (1625)
UC 2024 - Motorrijder - bijzondere bekwaamheid (7648)
Verkeerspolitie - Basis (7646)
Vertrouwenspersoon (F) (5131)
Wijkpolitie (2815)

Opleidingen aan derden Basisopleiding bijzondere veldwachter (000000)
Gemeentelijke administratieve sancties: vaststeller (000000)
Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren

Algemeen Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst (000000)
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB met vuurwapen
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB zonder vuurwapen
Innovatieve dag 2023
MGT - Verbindend communiceren (8151)
Rijvaardigheidstest motorrijder (000000)
UC 2024 - Basiscursus didactiek voor gastdocenten (FOROP) (1440)