Voortgezette opleidingen DVI - slachtofferbejegening - slachtofferidentificatie (7244)
Online Investigation Basic (6785)
PROA - Basiscompetenties voor een proactieve gerechtelijke werking (8243)

Politieambt Behaviour Detection Officer-BDO - Opleiding voor end users (6038)
CALOG - bijzondere statutaire vraagstukken (2250)
CALOG laatste wijzigingen in het personeelsstatuut (6384)
DPA Ronderafel - cyclus 2024-2025 (XXXX)
EDS Module 1 END USER LIVE (7452)
EDS Module 1 END USER ONLINE (7452)
EDS Module 2 END USER (7560)
Multidisciplinaire samenwerking in de operationele comandopost (CP-OPS) (8251)
Omgaan met conflicten en agressie (2148)
Omgaan met psychiatrische urgenties (3557)
Patrouillehond- en geleider (3823)
Recyclage specialist geweldbeheersing DMV-DZV 2024 (8197)
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen (5144)
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen (5145)
TECC March Module 1 (6362)
TECC March Module 2 (6363)
Trainer TECC (6438)
Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico (6327)
UC 2024 - Objectief waarnemen (UC)
UC 2024 - omgaan met conflicten en agressie (UC)
UC 2024 - PROA TAC: Werken in burgerprofiel met het oog op tussenkomst (UC)
UC 2025 - Breaching light (7134)
UC 2025 - BREACHING - End User (6455)
Wijzigingen/Opfrissing van de wapenwet (6550)

Beheer operationele informatie ANG - Dringende signalering (1641)
ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query (6106)
ANG - Niet concrete feiten (NCF) (3121)
ANG basis: Controle en consultatie (1460)
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) Train the Trainer/Key user (5508)
DOLSIS - Train the trainer & Key user (6313)
Focus - End user (7224)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en chef onderzoek - Basisnoties (5635)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoek - Creatie en voeding van een onderzoek (5636)
GES -- PolInfo - ANG - Pol Office - Beheer onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoek - Exploitatie en beheer van gegevens (5637)
Netviewer (Cadviewer) (7493)
Operationele informatieverwerking door CALog medewerkers (7485)
OPI-ANG-Poloffice-RAAVIS Modo46-Vreemdelingen-Onregelmatig verblijf-Grondgebied-End Users (3829)
PolInfo-ANG-Fusie personen-End User (3260)
PolInfo-ANG-ISLP-Assistent-functioneel beheerder (7798)
Radio operator (6012)
Samenwerking CIC met Lokale Politiezones en Federale Diensten (7918)
UC 2025 - Calltaking voor onthaalmedewerkers (UC)
UC 2025 - POV TTT (UC)
UNIDOC OVL - End user (8343)
UNIDOC OVL TTT AM (8344)
UNIDOC OVL TTT PM (8344)

Excellente politiezorg BPA overbrenging -gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users (5545)
Begeleider Werkplekleren (7455)
Bemiddelen, rol van de bemiddelaar (5883)
Coachend leidinggeven (8148)
coachend leidinggeven - Inspiratiedag (8147)
Coachend leidinggeven intervisie (8149)
Coachende vaardigheden (1796)
De opvolging van onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen (3475)
Handelingskader - Professioneel profileren en controleren (basismodule) (7914)
Handelingskader - Professioneel profileren en controleren (UITDIEPING -TRAJECT) (7915)
Internering: W's en H's (6755)
Klantgericht onthaal aan de telefoon en het loket (5182)
Motivationele gesprekstechnieken (7083)
Serious game AM : omgaan met politionele dilemma s (7870)
Serious game PM: omgaan met politionele dilemma s (7870)
Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om (4752)
UC 2024 - Deontologie en de brug naar het Serious Game (UC)
UC 2025 - Persverantwoordelijke (UC)
Vaststelling van de realiteit van de verblijfsplaats en de identiteitsdocumenten voor Belgen (7488)
Workshop: Ethisch leiderschap (6867)

Gerechtelijke politie BART - Bank data analysis and reporting tool (7723)
Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast: introductie en (praktijk)toepassingen (7101)
Bevoegdheden OBP HINP (6636)
Camerawet en cameragebruik WPA (7829)
Camerawet voor operationelen (7830)
Coppra - End User (3883)
Cybercrime: How to act (7440)
Cybercrime: How to advise (7942)
Cybercrime: How to investigate (8012)
De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie (3181)
Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen (3491)
Digitale inbeslagname (UC)
Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk (6227)
Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden (1706)
Explosieven verkenning End-User (6388)
Familierechtbank (5850)
GDPR in de praktijk (7012)
Gecentraliseerde burgerlijke dossiers (8172)
Het bekijken van bewakingscamerabeelden in reŽle tijd (5585)
Kinderrechten in de politiepraktijk (3175)
MEGA - Initiatie begeleider (7627)
Mercure Aanvullend (6423)
Mercure ANPR (7973)
Mercure Light (6320)
Natuurlijke drugs - illegale cannabisproductie (3520)
O365 binnen de GPI nader bekeken (7442)
Online Investigation Intermediate (7095)
Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus (3059)
Opfrissing Salduz+ (6080)
Opfrissingsopleiding: huiszoeking in de praktijk (3486)
Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen (2149)
Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt (5845)
Opleiding gegevensbescherming (GDPR) (7402)
Opleidingstraject Ecofin - Module 1: Financieel economische begrippen en tools (6614)
Opleidingstraject Ecofin - Module 2: Vennootschapsrecht 2022 (7877)
Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden (6616)
Opleidingstraject Ecofin - Module 4: FinanciŽle analyse (6617)
Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven (6618)
Opleidingstraject Ecofin - Module 6: Witwassen (6619)
Opleidingstraject Ecofin - Module 7: Fiscale misdrijven (6620)
Opleidingstraject Ecofin - Module 8: Sociale fraude (6621)
Productie synthetische drugs (7549)
Scout onduidelijke dood (6097)
Seksueel strafrecht anno 2022 (7860)
Slachtofferbejegenaar (1214)
Slechtnieuwsmelding en traumatische impact bij kinderen (7187)
Sporenherkenning bij diefstallen in woningen (5153)
Strategie T.E.R. (update information officer) (7891)
Terugkomdag slachtofferbejegenaars (6372)
UC 2024 - Genderbased violence : IFG (UC)
UC 2024 - Genderbased violence: SEKSUEEL GEWELD (UC)
UC 2024 - Georganiseerde CRIM (UC)
UC 2024 - Herkenning brandhaarden (UC)
UC 2024 - terugkomdag SCOUT OD (UC)
UC 2025 - Dierenbescherming VL 2024 (UC)
UC 2025 - Eerstelijnsverhoortechnieken (2408)
Valse (elektronische) betaalmiddelen (8137)
Verdacht overlijden (4964)
Virtuele Valuta (7136)
Voertuigcontrole met narcotica - Hidden rooms (7329)
Voortgezette opleiding INP OGP Full (7099)
Vreemdelingenwetgeving (2777)
Zonder Zorgen De Grens Over (ZZDGO) (8334)

Steun aan het beheer Basiscursus - Bedrijfseerstehulpverlener (4255)
Bedrijfseerstehulp:Brandwonden,verdrinking,elektrocutie,oververhitting,... (4747)
Bedrijfseerstehulp:CPR & AED reanimeren en defibrilleren (4748)
Bedrijfseerstehulp:EHBO bij verkeersongevallen (4750)
Bedrijfseerstehulp:Interne Pathologie (4749)
Bedrijfseerstehulp:Schotwonden en penetrerende traumata (5132)
Bedrijfseerstehulp:Vaak voorkomende verwondingen + inhoud van de EHBO-koffer (5133)
Holocaust, politie en mensenrechten - eindgebruiker (4841)
Islam nader bekeken (6393)
Loonmotor Themis - Basis (3394)
MS Excel - basisgebruik (4762)
MS Excel - gevorderd (3239)
O365 the sequel: Power Apps en Power Automate (8170)
Office 365 - Power BI (8225)
Omgaan met besmettingsgevaar tijdens de dienstuitvoering (672)
Opfrissing EHBO: CPR en AED, reanimeren en defibrilleren (3369)
Opfrissing EHBO: Interne pathologie (3369)
Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata (3369)
Opfrissing EHBO: vaakvoorkomende verwondingen + inhoud EHBO-koffer (3369)
Opfrissing EHBO: Verkeersongevallen (3369)
Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling (3369)
Pol Office - Galop - Module agenda (6945)
Pol Office - Galop - Module beheer GPI 48 (6944)
Pol Office - Galop - Module Logistiek (6949)
Pol Office - Galop - Module personeel (6946)
Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder (6947)
Pol Office - Galop - Module statistieken (6948)
Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? (7036)
Politioneel Frans (2969)
Politioneel Nederlands (2774)
Project management@police (4896)
Sharepoint Key User (SP Coach) (5684)
Stressbeheer (7299)
UC 2024 - Master your brain and body@police (UC)
UC 2024 - Mentor - begeleiding specifieke doelgroep hoofdinspecteur (4249)
UC 2024 - Terugkomdag mentor (6693)
UC 2024 - verbindende communicatie (UC)
UC 2025 - Administratief verhoor
Vertrouwenspersoon (5130)
Voorbereidingstraject middenkader (7091)

Verkeer (Basis)controle van getunede voertuigen (7676)
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie LIVE (7323)
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie ONLINE (7323)
Achtervolgen en intercepteren - Praktijk (7445)
Actualisering wegcode (nieuwigheden verkeer) (4923)
AdBlue fraude (6562)
ADR Controle (7468)
Beveiligde interventies en beveiliging van incidenten op autosnelwegen en gelijkaardige wegen (SIGNA) (7424)
CommerciŽle nummerplaten, weg en controle - Theorie (7484)
Controles bromfietsen (2658)
Curvometer light (5122)
Digitale tachograaf RECYCLAGE (1834)
Fietspatrouilleteam - recyclage (5757)
Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven (4047)
Goederenvervoer over de weg (5526)
Het rijbewijs 8u (4353)
Inbreuken sociale wetgeving tijdens verkeerscontrole (7092)
Individueel bezoldigd personenvervoer (7422)
Ladingzekering richtlijn 47/2014 (6733)
Ladingzekering voor gevorderden (7194)
Politiedienstfiets alle terrein - eindgebruiker (7702)
Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie (5336)
Prioritair rijden Recyclage (6239)
Probatiestage - Prioritair rijden - Initiatie (5336)
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor Trainer - 2019 (6968)
Recyclage motorrijder (3629)
Recyclage schieten met de dienstmotorfiets (5429)
Snelheidsmeter - Operator bemande, onbemande en roodlichtcamera (1432)
Tachograaf - Fraudetechnieken - Opsporing met elektronische testen multimeter (6333)
Tachograaf: Praktijk (6466)
Tachograaf: Theorie (6465)
Technische controle van bedrijfsvoertuigen (6701)
Uitzonderlijk vervoer/Overlading (4570)
Vaststelling verkeersongeval & schets (2836)
Verkeerspolitie - Zwaar vervoer (7647)

Functionele opleidingen Diefstalpreventieadviseur (2132)
FUNCTIONELE INP OGP FULL (7097)
INP OGP light (7098)
Integratie personeel CALog (1142)
Mentor (4248)
Patrouillehondenteam - Basisopleiding (2824)
PolInfo-ANG-ISLP-Functionele beheerder (0825)
Professioneel Functioneringsevaluatie ? Evaluator (1506)
Recyclage Mentor (1596)
UC 2024 - Mentor CALog (1625)
Verkeerspolitie - Basis (7646)
Vertrouwenspersoon (F) (5131)
Wijkpolitie (2815)

Opleidingen aan derden Basisopleiding bijzondere veldwachter (000000)
Gemeentelijke administratieve sancties: vaststeller (000000)
Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren

Algemeen Basiscursus didactiek voor gastdocenten (FOROP) (1440)
Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst (000000)
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB met vuurwapen
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB zonder vuurwapen
Innovatieve dag 2024
Rijvaardigheidstest motorrijder (000000)
Verbindend communiceren (8151)

Teambuilding politiezones XX TEST ZICHTBAAR (XXXX)
XX TEST ZICHTBAAR MAIL (XXXX)