Voortgezette opleidingen DVI - slachtofferbejegening - slachtofferidentificatie

Politieambt Behaviour Detection Officer-BDO - Opleiding voor end users
DPA Rondetafel - cyclus 2022-2023
EDS Module 1 END USER LIVE
EDS Module 1 END USER ONLINE
EDS Module 2 END USER
EDS Module 2 END USER - voor specialisten GWB
Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Trainer
Omgaan met conflicten en agressie
Omgaan met psychiatrische urgenties
Patrouillehond- en geleider
Recyclage Specialist geweldbeheersing - Dwang met vuurwapen - 2023
Recyclage Specialist geweldbeheersing - Dwang zonder vuurwapen - 2023
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen
TECC March Module 1
TECC March Module 2
Trainer TECC
Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico
Wijzigingen/Opfrissing van de wapenwet

Beheer operationele informatie ANG - Dringende signalering
ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query
ANG - Niet concrete feiten (NCF)
ANG basis: Controle en consultatie
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) End-user light 4u
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) Train the Trainer/Key user
I+Belgium Train the trainer
Operationele informatieverwerking door CaLog medewerkers
OPI ? ANG ? Fusie personen - Eindgebruiker
OPI-ANG-Pol Office - Beheeer van onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoeksleider - Exploitatie en beheer van gegevens - GES
OPI-ANG-Pol Office - Beheer van onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoeksleider - Starten en voeden van een onderzoek - GES
OPI-ANG-Pol Office-Beheer onderzoeken (module 002)-Onderzoeker en chef onderzoek-Basisnoties - GES
OPI-ANG-Poloffice-RAAVIS Modo46-Vreemdelingen-Onregelmatig verblijf-Grondgebied-End Users
PolInfo-BNG-ISLP-Assistent-functioneel beheerder
Samenwerking CIC met Lokale Politiezones en Federale Diensten

Excellente politiezorg Begeleider Werkplekleren
Bemiddelen, rol van de bemiddelaar
Coachende vaardigheden
De opvolging van onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
Inspiratiedag coachend leidinggeven
Internering: W's en H's
Motivationele gesprekstechnieken
Serious game AM : omgaan met politionele dilemma s
Serious game PM: omgaan met politionele dilemma s
Vaststelling van de realiteit van de verblijfsplaats en de identiteitsdocumenten voor Belgen
Workshop: Ethisch leiderschap

Gerechtelijke politie BART - Bank data analysis and reporting tool
Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast: introductie en (praktijk)toepassingen
Bevoegdheden OBP HINP
Camerawet en cameragebruik WPA
Camerawet voor operationelen
Communicatie: Sociaal-psychologische principes die de communicatie beÔnvloeden onder de loep genomen
Coppra - End User
Cybercrime Module 1: How to start
Cybercrime: How to act
Cybercrime: How to advise
Cybercrime: How to investigate
De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie
Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen
Dierenbescherming
Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk
Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden
Explosieven verkenning End-User
Familierechtbank
GDPR in de praktijk
Het bekijken van bewakingscamerabeelden in reŽle tijd
Information Officer
Kinderrechten in de politiepraktijk
Kwaliteitsvolle pv
MEGA - Initiatie begeleider
Mensensmokkel voor eerstelijnsdiensten
Mercure ANPR
Mercure Light
Natuurlijke drugs - illegale cannabisproductie
O365 binnen de GPI nader bekeken
Online Investigation Basic Bis
Online Investigation Intermediate
Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus
Opfrissing Salduz+
Opfrissingsopleiding: huiszoeking in de praktijk
Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen
Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt
Opleiding gegevensbescherming (GDPR)
Opleidingstraject Ecofin - Module 1: Financieel economische begrippen en tools
Opleidingstraject Ecofin - Module 2: Vennootschapsrecht 2022
Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden
Opleidingstraject Ecofin - Module 4: FinanciŽle analyse
Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 6: Witwassen
Opleidingstraject Ecofin - Module 7: Fiscale misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 8: Sociale fraude
Over de grens zonder zorgen
Productie synthetische drugs
Scout onduidelijke dood
Seksueel strafrecht anno 2022
Slachtofferbejegenaar
Slachtoffers onthalen (in het bijzonder van seksueel misbruik en seksueel geweld
Sporenherkenning bij diefstallen in woningen
Valse betaalmiddelen
Vennootschappen voor niet Rechercheurs
Verdacht overlijden
Virtuele Valuta
Voertuigcontrole met narcotica - Hidden rooms
Voortgezette opleiding INP OGP Full
Vreemdelingenwetgeving
Zedeninspecteur voor ZSG (zorgcentrum na seksueel geweld)

Steun aan het beheer Basiscursus - Bedrijfseerstehulpverlener
Bedrijfseerstehulp:Brandwonden,verdrinking,elektrocutie,oververhitting,...
Bedrijfseerstehulp:CPR & AED reanimeren en defibrilleren
Bedrijfseerstehulp:EHBO bij verkeersongevallen
Bedrijfseerstehulp:Interne Pathologie
Bedrijfseerstehulp:Schotwonden en penetrerende traumata
Bedrijfseerstehulp:Vaak voorkomende verwondingen + inhoud van de EHBO-koffer
Gebruik van de begrotingsmodule
Holocaust, politie en mensenrechten - eindgebruiker
Islam nader bekeken
Loonmotor Themis - Basis
MS Excel - basisgebruik
MS Excel - gevorderd
Omgaan met besmettingsgevaar tijdens de dienstuitvoering
Omgaan met stress en burn-out
Opfrissing EHBO: CPR en AED, reanimeren en defibrilleren
Opfrissing EHBO: Interne pathologie
Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata
Opfrissing EHBO: vaakvoorkomende verwondingen + inhoud EHBO-koffer
Opfrissing EHBO: Verkeersongevallen
Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling
Pol Office - Galop - Module agenda
Pol Office - Galop - Module beheer GPI 48
Pol Office - Galop - Module Logistiek
Pol Office - Galop - Module personeel
Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder
Pol Office - Galop - Module statistieken
Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?
Politioneel Frans
Politioneel Nederlands
Sharepoint Key User (SP Coach)
Vertrouwenspersoon
Voorbereidingstraject middenkader

Verkeer Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie LIVE
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie ONLINE
Actualisering wegcode (nieuwigheden verkeer)
AdBlue fraude
ADR Controle
Controles bromfietsen
Curvometer light
Fietspatrouilleteam
Fietspatrouilleteam - recyclage
Fraudetechnieken digitale tachograaf - Opsporing met behulp van elektronische testen - Multimeter
Gastdocent prioritair rijden (verkorte versie)
Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven
Goederenvervoer over de weg
Het rijbewijs 8u
Inbreuken sociale wetgeving tijdens verkeerscontrole
Individueel bezoldigd personenvervoer
Ladingzekering richtlijn 47/2014
Ladingzekering voor gevorderden
Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor Trainer - 2019
Recyclage motorrijder
Snelheidsmeter - Operator bemande, onbemande en roodlichtcamera
Tachograaf: Praktijk
Tachograaf: Theorie
Technische controle van bedrijfsvoertuigen
Uitzonderlijk vervoer/Overlading
Vaststelling verkeersongeval & schets
Weegapp 2021 voor End-User

Functionele opleidingen Diefstalpreventieadviseur
Evaluator professioneel functioneren
FUNCTIONELE INP OGP FULL
INP OGP light
Mentor
OPI - ANG - ISLP - Functionele Beheerder
Patrouillehondenteam - Basisopleiding
Verkeerspolitie - Basis
Vertrouwenspersoon (F)
Wijkpolitie

B 2250 - Bijzondere statutaire vraagstukken

Opleidingen aan derden Basisopleiding bijzondere veldwachter
Gemeentelijke administratieve sancties: vaststeller
Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren

Algemeen Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB met vuurwapen
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB zonder vuurwapen
Innovatieve dag 2023
Rijvaardigheidstest motorrijder