Voortgezette opleidingen DVI - slachtofferbejegening - slachtofferidentificatie
Online Investigation Basic

Politieambt AMOK - Incidenten - Tactisch concept middenkader
Basisbegrippen Technopreventie
Behaviour Detection Officer-BDO - Opleiding voor end users
Collectieve neutraliserende middelen-Gebruiker
DPA Rondetafel - cyclus 2019-2020
Driver HHOO - End User
Gebruik van de telescopische wapenstok
Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Gebruiker
Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Trainer
Omgaan met conflicten en agressie
Omgaan met psychiatrische urgenties
Optreden als lid van een contact- of rescueteam in AMOK situaties
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen: karabijn
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen: pistool
Patrouillehond- en geleider
Politionele deontologie in het kader van de GPI 48
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen
Specialist geweldbeheersing - Vuurwapen - Recyclage 2020
Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen: Recyclage 2020
TECC March Module 1
TECC March Module 2
Trainer TECC
Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico
Wijzigingen/Opfrissing van de wapenwet

Beheer operationele informatie ANG - Dringende signalering
ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query
ANG - Niet concrete feiten (NCF)
ANG basis: Controle en consultatie
ANG-ISLP- Assistent functionele beheerder
ANG-Pol Office - Beheer van de strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos)- Train the Trainer/Key user
DOLSIS - Train the trainer & Key user
Focus - End user
FOCUS Train the trainers
Focus TTT Light
I+Belgium end user
I+Belgium Train the trainer
Opfrissing Informatiebeheer - Afstandsonderwijs
OPI-ANG-Pol Office - Beheer van onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoeksleider - Starten en voeden van een onderzoek
OPI-ANG-Pol Office-Beheer onderzoeken (module 002)-Onderzoeker en chef onderzoek-Basisnoties
OPI-ANG-Poloffice-RAAVIS Modo46-Vreemdelingen-Onregelmatig verblijf-Grondgebied-End Users

Excellente politiezorg Bemiddelen, rol van de bemiddelaar
BPA overbrenging geint.POl-gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users
Coachende vaardigheden
Community Policing - EfficiŽnte wijkwerking
De opvolging van onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
Deontologie - luik 2 - Integriteittraining
Dilemmatraining: Hoedaningheid politie
Dilemmatraining: Interne werking
Dilemmatraining: Privťtijd en sociale media
Dilemmatraining: Relatie politie-burger
Internering: W's en H's
Klantgericht onthaal aan de telefoon en het loket
Motivationele gesprekstechnieken
Social work & Police
Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om
Woonstvaststelling en identiteitsdocumenten voor Belgen
Workshop: Ethisch leiderschap

Gerechtelijke politie Anoniem surfen (how to start)
Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast: introductie en (praktijk)toepassingen
Bevoegdheden OBP HINP
BPA overbrenging geint.POl-gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users
Communicatie: Sociaal-psychologische principes die de communicatie beÔnvloeden onder de loep genomen - Afstandsonderwijs
Coppra - End User
Cybercrime Module 1: How to start
De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie
Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen
Dierenbescherming
Dierenwelzijn
Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk
Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden
Explosieven verkenning End-User
Familierechtbank
Het bekijken van bewakingscamerabeelden in reŽle tijd
Het coachen van interpersoonlijke verhoorcompetenties: opleiding tot verhoorcoach
Information Officer
Intrafamiliaal geweld
Intrafamiliaal geweld: Stalking en politioneel reageren
Kinderrechten in de politiepraktijk
Kwaliteitsvolle pv
Milieu- en antecedentenonderzoeken
Natuurlijke drugs - illegale cannabisproductie
Online Investigation Basic Bis
Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus
Opfrissing Salduz+ - Afstandsonderwijs
Opfrissingsopleiding: bestuurlijke en gerechtelijke vrijheidsberoving
Opfrissingsopleiding: huiszoeking in de praktijk
Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen
Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt
Opleidingstraject Ecofin - Module 1: Financieel economische begrippen en tools
Opleidingstraject Ecofin - Module 2: Vennootschappen
Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden
Opleidingstraject Ecofin - Module 4: FinanciŽle analyse
Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 6: Witwassen
Opleidingstraject Ecofin - Module 7: Fiscale misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 8: Sociale fraude
Over de grens zonder zorgen
Overbrenging Driver - Tactisch rijden overbrenging gevangenen niveau 2 End-User
Scout onduidelijke dood
Slachtofferbejegenaar
Slachtoffers onthalen (in het bijzonder van seksueel misbruik en seksueel geweld
Sporenherkenning bij diefstallen in woningen
Valse betaalmiddelen
Vaststelling bij inbraken/inhoudelijke PV
Verdacht overlijden
Virtuele Valuta
Voortgezette opleiding INP/OGP
Vreemdelingenwetgeving
Zedeninspecteur voor ZSG (zorgcentrum na seksueel geweld)

Steun aan het beheer Bedrijfseerstehulp:Brandwonden,verdrinking,elektrocutie,oververhitting,...
Bedrijfseerstehulp:CPR & AED reanimeren en defibrilleren
Bedrijfseerstehulp:EHBO bij verkeersongevallen
Bedrijfseerstehulp:Interne Pathologie
Bedrijfseerstehulp:Schotwonden en penetrerende traumata
Bedrijfseerstehulp:Vaak voorkomende verwondingen + inhoud van de EHBO-koffer
Bedrijfseerstehulpverlener - basisvorming
De (politionele) omgang met bepaalde etnisch culturele groeperingen
De rol van de gerechtsdeurwaarder
Gebruik van de begrotingsmodule
Holocaust, politie en mensenrechten - eindgebruiker
Islam nader bekeken
Loonmotor Themis - Basis
MS Excel - basisgebruik
MS Excel - gevorderd
Omgaan met besmettingsgevaar tijdens de dienstuitvoering
Omgaan met stress en burn-out
Opfrissing EHBO: CPR en AED, reanimeren en defibrilleren
Opfrissing EHBO: Interne pathologie
Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata
Opfrissing EHBO: vaakvoorkomende verwondingen + inhoud EHBO-koffer
Opfrissing EHBO: Verkeersongevallen
Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling
Pol Office - Galop - Module agenda
Pol Office - Galop - Module beheer GPI 48
Pol Office - Galop - Module Logistiek
Pol Office - Galop - Module personeel
Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder
Pol Office - Galop - Module statistieken
Politioneel Frans
Politioneel Nederlands
Sharepoint Key User (SP Coach)
Teamcaleidoscoop
Vertrouwenspersoon
Voorbereidingstraject middenkader

Verkeer Actualisering wegcode (nieuwigheden verkeer)
AdBlue fraude
ADR Controle
Bezoldigd personenvervoer
Bijzonder vervoer - Bezoldigd zakenvervoer
Controles bromfietsen
Fietspatrouilleteam
Fraudetechnieken digitale tachograaf - Opsporing met behulp van elektronische testen - Multimeter
Gastdocent prioritair rijden
Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven
Het rijbewijs 8u
Inbreuken sociale wetgeving tijdens verkeerscontrole - Afstandsonderwijs
Individueel bezoldigd personenvervoer
Ladingzekering
Prioritair rijden - End user (16u)
Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie
Prioritair rijden - Openbare weg - met praktijk slip
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor End User - 2019
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor Trainer - 2019
Recyclage controleur met betrekking tot de EEG 165/14 betreffende de tachograaf
Recyclage motorrijder
Snelheidsmeter - Operator bemande, onbemande en roodlichtcamera
Tachograaf: Praktijk
Tachograaf: Theorie
Technische controle van bedrijfsvoertuigen
Uitzonderlijk vervoer/Overlading
Vaststelling verkeersongeval & schets
Verplichte recyclage voor gastdocent prioritair rijden (voorzien in EDA4608)
voertuigintroductie - auto-initiatie
Weegapplicatie 2020 in samenwerking met AWV - versie ENDUSER

Functionele opleidingen Diefstalpreventieadviseur
Evaluator professioneel functioneren
INP OGP FULL
INP OGP light
Mentor
Motorrijder + besturen van een dienstmotorfiets in een stedelijke omgeving
OPI - ANG - ISLP - Functionele Beheerder
Patrouillehondenteam - Basisopleiding
Specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen
Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen
Verkeerspolitie
Vertrouwenspersoon (F)
Wijkpolitie

Opleidingen aan derden Basisopleiding bijzondere veldwachter
Gemeentelijke administratieve sancties: vaststeller
Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren

Algemeen Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst
Infosessie PACOS
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB met vuurwapen
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB zonder vuurwapen
Innovatieve dag
migratie CAD 8 naar CAD 9
Rijvaardigheidstest motorrijder
Teamversterkend werken in bestaande overlegmomenten