Voortgezette opleidingen Bijzondere bewapening: Politiekarabijnschutter Module ballistiek - kaliber .300
DVI - slachtofferbejegening - slachtofferidentificatie

Politieambt AMOK - Incidenten - Tactisch concept middenkader
Basisbegrippen Technopreventie
Behaviour Detection Officer-BDO - Opleiding voor end users
Collectieve neutraliserende middelen-Gebruiker
DPA Rondetafel - cyclus 2019-2020
DPA Rondetafel - cyclus 2019-2021
DPA Rondetafel - cyclus 2022-2023
EDS Module 1 END USER LIVE
EDS Module 1 END USER ONLINE
EDS Module 2 END USER
EDS Module 2 END USER - voor specialisten GWB
Gebruik van de telescopische wapenstok
Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Gebruiker
Individuele en collectieve neutraliserende middelen-Trainer
Infosessie SCAR .300 voor specialisten GWB
Omgaan met conflicten en agressie
Omgaan met psychiatrische urgenties
Optreden als lid van een contact- of rescueteam in AMOK situaties
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen: karabijn
Overschakeling naar een nieuw systeem van politiewapen: pistool
Patrouillehond- en geleider
Politionele deontologie in het kader van de GPI 48
Potentialiteitstest GPI 81
Recyclage specialist geweldbeheersing 2020-2021-2022
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen
Selectieproef specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen
TECC March Module 1
TECC March Module 2
Trainer TECC
Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico
Verbetering technieken en basiscompetenties GPI 48 gericht naar werken in burger - Controle personen in en rond gebouwen
Verbetering technieken en basiscompetenties GPI 48 gericht naar werken in burger - Controle personen in en rond voertuigen
Wijzigingen/Opfrissing van de wapenwet

Beheer operationele informatie ANG - Dringende signalering
ANG - ISLP - Functionele beheerder - Query
ANG - Niet concrete feiten (NCF)
ANG - Pol Office - Tank
ANG basis: Controle en consultatie
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) End-user 8u
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) End-user light 4u
ANG Pol Office - Beheer vd strafrechtelijke en bestuurlijke inbeslagnames (16IBN-PaCos) Train the Trainer/Key user
Focus - End user
FOCUS Train the trainers
Focus TTT Light
I+Belgium end user
I+Belgium Train the trainer
Operationele informatieverwerking door CaLog medewerkers
Opfrissing Informatiebeheer - Afstandsonderwijs
OPI ? ANG ? Fusie personen - Eindgebruiker
OPI-ANG-Pol Office - Beheer van onderzoeken (Module 002) - Onderzoeker en onderzoeksleider - Starten en voeden van een onderzoek
OPI-ANG-Pol Office-Beheer onderzoeken (module 002)-Onderzoeker en chef onderzoek-Basisnoties
OPI-ANG-Poloffice-RAAVIS Modo46-Vreemdelingen-Onregelmatig verblijf-Grondgebied-End Users
PolInfo-BNG-ISLP-Assistent-functioneel beheerder

Excellente politiezorg Bemiddelen, rol van de bemiddelaar
BPA overbrenging geint.POl-gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users
Coachende vaardigheden
Community Policing - EfficiŽnte wijkwerking
De opvolging van onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
Deontologie - luik 2 - Integriteittraining
Dilemmatraining: Hoedaningheid politie
Dilemmatraining: Interne werking
Dilemmatraining: Relatie politie-burger
iCoach Child Focus
Inspiratiedag coachend leidinggeven
Internering: W's en H's
Klantgericht onthaal aan de telefoon en het loket
Motivationele gesprekstechnieken
Serious Game Day
Social work & Police
Sociale media: hoe gaan we er als politiemedewerker correct mee om
Vaststelling van de realiteit van de verblijfsplaats en de identiteitsdocumenten voor Belgen
Workshop: Ethisch leiderschap

Gerechtelijke politie Bestuurlijke aanpak van criminaliteit en overlast: introductie en (praktijk)toepassingen
Bevoegdheden OBP HINP
BPA overbrenging geint.POl-gevaarlijke gevangenen niveau 2 end-users
Camerawet en cameragebruik WPA
Camerawet voor operationelen
Coppra - End User
Cybercrime Module 1: How to start
Cybercrime: How to act
De aanpak van het fenomeen gauwdiefstallen, theorie en praktische implementatie
Detectie van verbale en non-verbale leugensignalen
Dierenbescherming
Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk
Eerstelijnsvaststellingen: Spoorbewust optreden
Explosieven verkenning End-User
Familierechtbank
GDPR in de praktijk
Het bekijken van bewakingscamerabeelden in reŽle tijd
Het coachen van interpersoonlijke verhoorcompetenties: opleiding tot verhoorcoach
Information Officer
Kinderrechten in de politiepraktijk
Kwaliteitsvolle pv
MEGA - Initiatie begeleider
Mensensmokkel voor eerstelijnsdiensten
Milieu- en antecedentenonderzoeken
Natuurlijke drugs - illegale cannabisproductie
O365 binnen de GPI nader bekeken
Online Investigation Basic Bis
Online Investigation Intermediate
Onrustwekkende verdwijningen: onderzoek en samenwerking met Child Focus
Opfrissing Salduz+ - Afstandsonderwijs
Opfrissingsopleiding: bestuurlijke en gerechtelijke vrijheidsberoving
Opfrissingsopleiding: huiszoeking in de praktijk
Opfrissingsopleiding: Strafrecht en bijzondere wetgeving, praktisch met casussen
Opfrissingsopleiding: Wet op het Politieambt
Opleiding gegevensbescherming (GDPR)
Opleidingstraject Ecofin - Module 1: Financieel economische begrippen en tools
Opleidingstraject Ecofin - Module 2: Vennootschappen
Opleidingstraject Ecofin - Module 3: Boekhouden
Opleidingstraject Ecofin - Module 4: FinanciŽle analyse
Opleidingstraject Ecofin - Module 5: Faillissementsmisdrijven en aanverwante misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 6: Witwassen
Opleidingstraject Ecofin - Module 7: Fiscale misdrijven
Opleidingstraject Ecofin - Module 8: Sociale fraude
Over de grens zonder zorgen
Overbrenging Driver - Tactisch rijden overbrenging gevangenen niveau 2 End-User
Productie synthetische drugs
Scout onduidelijke dood
Seksueel strafrecht anno 2022
Slachtofferbejegenaar
Slachtoffers onthalen (in het bijzonder van seksueel misbruik en seksueel geweld
Sporenherkenning bij diefstallen in woningen
Valse betaalmiddelen
Vennootschappen voor niet Rechercheurs
Verdacht overlijden
Virtuele Valuta
Voertuigcontrole met narcotica - Hidden rooms
Voortgezette opleiding INP OGP Full
Vreemdelingenwetgeving
Zedeninspecteur voor ZSG (zorgcentrum na seksueel geweld)

Steun aan het beheer Bedrijfseerstehulp:Brandwonden,verdrinking,elektrocutie,oververhitting,...
Bedrijfseerstehulp:CPR & AED reanimeren en defibrilleren
Bedrijfseerstehulp:EHBO bij verkeersongevallen
Bedrijfseerstehulp:Interne Pathologie
Bedrijfseerstehulp:Schotwonden en penetrerende traumata
Bedrijfseerstehulp:Vaak voorkomende verwondingen + inhoud van de EHBO-koffer
Bedrijfseerstehulpverlener - basisvorming
De rol van de gerechtsdeurwaarder
Evaluatie in de praktijk - heropfrissing
Gebruik van de begrotingsmodule
Holocaust, politie en mensenrechten - eindgebruiker
Islam nader bekeken
Loonmotor Themis - Basis
MS Excel - basisgebruik
MS Excel - gevorderd
Omgaan met besmettingsgevaar tijdens de dienstuitvoering
Omgaan met stress en burn-out
Opfrissing EHBO: CPR en AED, reanimeren en defibrilleren
Opfrissing EHBO: Interne pathologie
Opfrissing EHBO: schotwonden en penetrerende traumata
Opfrissing EHBO: vaakvoorkomende verwondingen + inhoud EHBO-koffer
Opfrissing EHBO: Verkeersongevallen
Opfrissing EHBO:Brandwonden-verdrinking-elektrocutie-oververhitting-onderkoeling
Pol Office - Galop - Module agenda
Pol Office - Galop - Module beheer GPI 48
Pol Office - Galop - Module Logistiek
Pol Office - Galop - Module personeel
Pol Office - Galop - Module Rechtenbeheerder
Pol Office - Galop - Module statistieken
Politioneel Frans
Politioneel Nederlands
Sharepoint Key User (SP Coach)
Teamcaleidoscoop
Vertrouwenspersoon
Voorbereidingstraject middenkader

Verkeer Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie LIVE
Achtervolgen en intercepteren - Basic Theorie ONLINE
Actualisering wegcode (nieuwigheden verkeer)
AdBlue fraude
ADR Controle
Controles bromfietsen
Fietspatrouilleteam
Fietspatrouilleteam - recyclage
Fraudetechnieken digitale tachograaf - Opsporing met behulp van elektronische testen - Multimeter
Gastdocent prioritair rijden
Georganiseerde wegcontroles en wegdispositieven
Goederenvervoer over de weg
Het rijbewijs 8u
Inbreuken sociale wetgeving tijdens verkeerscontrole
Individueel bezoldigd personenvervoer
Ladingzekering richtlijn 47/2014
Prioritair rijden - End user (16u)
Prioritair rijden - Infosessie
Prioritair rijden - Openbare weg - Initiatie
Prioritair rijden - Openbare weg - met praktijk slip
Prioritair rijden Recyclage
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor End User - 2019
Procedure alcohol en drugs in verkeer voor Trainer - 2019
Recyclage controleur met betrekking tot de EEG 165/14 betreffende de tachograaf
Recyclage motorrijder
Recyclage schieten met de dienstfiets
Recyclage schieten met de dienstmotorfiets
Snelheidsmeter - Operator bemande, onbemande en roodlichtcamera
Tachograaf: Praktijk
Tachograaf: Theorie
Technische controle van bedrijfsvoertuigen
Uitzonderlijk vervoer/Overlading
Vaststelling verkeersongeval & schets
Verplichte recyclage voor gastdocent prioritair rijden (voorzien in EDA4608)
voertuigintroductie - auto-initiatie
Weegapp 2021 voor End-User
Weegapp 2021 voor End-User - Recyclage

Functionele opleidingen Diefstalpreventieadviseur
Evaluator professioneel functioneren
FUNCTIONELE INP OGP FULL
INP OGP light
Mentor
Motorrijder + besturen van een dienstmotorfiets in een stedelijke omgeving
OPI - ANG - ISLP - Functionele Beheerder
Patrouillehondenteam - Basisopleiding
Specialist geweldbeheersing dwang met vuurwapen
Specialist geweldbeheersing dwang zonder vuurwapen
Verkeerspolitie
Vertrouwenspersoon (F)
Wijkpolitie

Opleidingen aan derden Basisopleiding bijzondere veldwachter
Gemeentelijke administratieve sancties: vaststeller
Wetgeving met betrekking tot het stilstaan en parkeren

Algemeen Basisopleiding Brandbestrijdingsdienst
Infosessie PACOS
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB met vuurwapen
infosessie selectietesten opleiding specialist GWB zonder vuurwapen
innovatieve dag 2022
migratie CAD 8 naar CAD 9
Rijvaardigheidstest motorrijder